Opname Moeder en Baby

Moeders komen samen met hun baby in opname op een kleinschalige afdeling in een huiselijke sfeer. Zorg, nabijheid, rust en veiligheid voor zowel de moeder als de baby staan centraal. Het verpleegteam biedt een hand-in-handbegeleiding bij de zorg en de koestering van de baby.

In een eerste fase van de behandeling staan rust en het installeren van een goede dagstructuur voor moeder en baby op de voorgrond. Indien nodig nemen begeleiders op de afdeling de zorg voor de baby in deze fase geheel of gedeeltelijk over.

In een tweede fase zoeken wij samen met de moeder een evenwicht tussen zorg voor zichzelf en voor de baby. In overleg met de patiënte en haar partner werken we een behandeling op maat uit, afgestemd op individuele behandeldoelen. Biologische therapie, psychotherapie, sociale begeleiding, relaxatie, creatieve therapie, ergotherapie en psychomotorische therapie behoren tot het aanbod. De affectieve band tussen moeder en kind krijgt ondersteuning door therapeutische omkadering van een kinderpsychologe, begeleide spelmomenten, babymassage, muziektherapie, sherborntherapie en video-interactiebegeleiding.
In een laatste fase ligt het accent op ontslagvoorbereiding. Een goede weekendplanning en therapeutisch verlof stellen de moeder in staat om geleidelijk aan haar plaats thuis weer in te nemen. Waar nodig bouwen we in deze fase een ondersteunend sociaal netwerk voor het jonge gezin uit.

In de ontslagfase bieden de module dagbehandeling en thuisbehandeling ruime mogelijkheden om de integratie in de thuiscontext te begeleiden.