Nazorg en begeleiding

Na residentiële en/of dagbehandeling, is er de mogelijkheid om nazorg te krijgen door de equipe van het ambulant team van CMB. De nazorg bestaat dan uit huisbezoeken a rato van 1X/week gedurende 2 uur. De nazorg wordt voorzien gedurende 1 maand, indien noodzakelijk kan dit verlengd worden.
Naast de ambulante nabehandeling van CMB wordt ook regelmatig doorverwezen naar andere instanties. Dit naargelang de hulpvraag op dat moment.