Consultaties

U kan een afspraak met dr Vogels vastleggen door te bellen naar het algemeen nummer van het ziekenhuis (09 222 58 94).

  • maandag 07.30u-16.00u
  • dinsdag 07.30 u-16.00u
  • woensdag 07.30u-11.00u
  • donderdag 07.30u -12.00u
  • vrijdag 07.30u -12.00u

Prenataal consult:
Reeds tijdens de zwangerschap kan u terecht bij dr Vogels voor prenatale psychiatrische consultaties en opvolging. De kostprijs van de consultatie komt in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling via uw ziekenfonds.

Ambulant consult na de bevalling:
De kostprijs van de consultatie komt in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling via uw ziekenfonds.

Consult tijdens opname of dagbehandeling:

Wekelijks en op vaste dagen ziet de psychiater u voor een opvolgingsconsult.
Aan deze consultaties is geen persoonlijk aandeel voor de patiënt verbonden.

Consult tijdens thuisbehandeling:
Tijdens het volledige behandelingstraject wordt de moeder opgevolgd door de psychiater van het centrum. De patiënt is zelf verantwoordelijk om deze afspraken vast te leggen en op te volgen. Gemiddeld elke 3 à 4 weken wordt de moeder verwacht voor een consultatie. Deze consultatie is gratis, maar is niet vrijblijvend.